نمونه سوالات استخدامی

– قواعد نگارش پایان نامه و گزارش کار آزمایشگاه

قواعد نگارش پایان نامه و گزارش کار آزمایشگاه قواعد نگارش پایان نامه و گزارش کار آزمایشگاه شامل مجموعه ای از راهنمایی ها در ارتباط با: ۱- فونت، پاراگراف بندی، فاصله خطوط و… ۲- مرجع دهی ۳- بخش بندی و فصل ...

ادامه مطلب »

– خلاصه ای بر کتاب تئوری های سازمان و مدیریت

خلاصه ای بر کتاب تئوری های سازمان و مدیریت خلاصه ای بر کتاب تئوری های سازمان و مدیریت خلاصه ای بر کتاب تئوری های سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایی جلد اول : دوران تجدد گرایی ، مدرنیزم- تهیه ...

ادامه مطلب »

– میکروآنالیزگر کاوشی الکترونی EMPA

میکروآنالیزگر کاوشی الکترونی EMPA میکروآنالیزگر کاوشی الکترونی EMPA آنالیز میکرونی کاوشی الکترونی (EMPA ) یک روش کاملاً کیفی و کمی برای آنالیز غیرمخرب سطح مواد در حجم های میکرونی و با حساسیت در حد PPM است Electron Micro Probe Analyzer ...

ادامه مطلب »
زناشویی