خانه / نرم افزار های آماده

نرم افزار های آماده

فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-Tab 3-T111-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-Tab 3-T111-EMMC DUMP      فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-Tab 3-T111-EMMC DUMP دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG S5  EMMC DUMP تست شده  قابل رایت روی مدل: SAMSUNG-SM -Tab 3 Lite-T111 رایت با باکس های پروگرام هارد (UFI-EasyJtag-HUA-Medusa-Riff Box)قابل استفاده ...

ادامه مطلب »

فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-S5-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-S5-EMMC DUMP      فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-S5-EMMC DUMP دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG S5  EMMC DUMP تست شده  قابل رایت روی مدل: SAMSUNG-SM -S5 رایت با باکس های پروگرام هارد (UFI-EasyJtag-HUA-Medusa-Riff Box)قابل استفاده برای:– پروگرام هارد خام– ...

ادامه مطلب »

فایل دامپ هارد هواوی Huawei-G8 RIO-L01 C185B340

فایل دامپ هارد هواوی Huawei-G8 RIO-L01 C185B340      فایل دامپ هارد هواوی Huawei-G8 RIO-L01 C185B340 دامپ هارد هواوی Huawei-G8 RIO-L01 C185B340  EMMC DUMP تست شده  قابل رایت روی مدل: Huawei-G8 RIO-L01 C185B340 رایت با باکس های پروگرام هارد (UFI-EasyJtag-HUA-Medusa-Riff Box)قابل استفاده ...

ادامه مطلب »

فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-S4 E300L-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-S4 E300L-EMMC DUMP      فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-S4 E300L-EMMC DUMP دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG S4 E300L  EMMC DUMP تست شده  قابل رایت روی مدل: SAMSUNG-SM -S4 E300L رایت با باکس های پروگرام هارد (UFI-EasyJtag-HUA-Medusa-Riff Box)قابل استفاده ...

ادامه مطلب »

فایل دامپ هارد الجی LG V10-VS990-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد الجی LG V10-VS990-EMMC DUMP      فایل دامپ هارد الجی LG V10-VS990-EMMC DUMP دامپ هارد الجی LG V10-VS990  EMMC DUMP تست شده  قابل رایت روی مدل: LG V10-VS990 رایت با باکس های پروگرام هارد (UFI-EasyJtag-HUA-Medusa-Riff Box)قابل استفاده برای:– پروگرام ...

ادامه مطلب »

فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-Note3-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-Note3-EMMC DUMP      فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-Note3-EMMC DUMP دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG Note3-N900L  EMMC DUMP تست شده  قابل رایت روی مدل: SAMSUNG-SM -Note3-N900L رایت با باکس های پروگرام هارد (UFI-EasyJtag-HUA-Medusa-Riff Box)قابل استفاده برای:– پروگرام هارد خام– ...

ادامه مطلب »

فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-Note2-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-Note2-EMMC DUMP       فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-Note2-EMMC DUMP دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG Note2-N7100  EMMC DUMP تست شده  قابل رایت روی مدل: SAMSUNG-SM -Note2-N7100 رایت با باکس های پروگرام هارد (UFI-EasyJtag-HUA-Medusa-Riff Box)قابل استفاده برای:– پروگرام هارد خام– ...

ادامه مطلب »

فایل دامپ هارد الجی LG V10-H961N-H968-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد الجی LG V10-H961N-H968-EMMC DUMP      فایل دامپ هارد الجی LG V10-H961N-H968-EMMC DUMP دامپ هارد الجی LG V10-H961N-H968  EMMC DUMP تست شده  قابل رایت روی مدل: LG V10-H961N-H968 رایت با باکس های پروگرام هارد (UFI-EasyJtag-HUA-Medusa-Riff Box)قابل استفاده برای:– پروگرام ...

ادامه مطلب »