نمونه سوالات استخدامی

آرشیو روزانه: اردیبهشت ۹, ۱۳۹۷

جا کلیدی خانواده طرح شماره ۱

جا کلیدی خانواده طرح شماره ۱ طرح فوق با فورمت وکتور ( سی دی آر / پی دی اف ) تقدیم گردیده ، در محیط کرل طراحی شده و آماده کار بر روی دستگاه لیزر میباشد. همراه فایل قابل دانلود ...

ادامه مطلب »

عینک جشن تولد مجموعه شماره ۱

عینک جشن تولد مجموعه شماره ۱ فایل تقدیمی شامل دو طرح میباشد که با فورمت وکتور ( سی دی آر / پی دی اف ) تقدیم گردیده ، در محیط کرل طراحی ، و آماده کار بر روی دستگاه لیزر ...

ادامه مطلب »

قاب عکس کودک طرح زرافه

قاب عکس کودک طرح زرافه طرح فوق با فورمت وکتور ( سی دی آر / پی دی اف ) تقدیم گردیده ، در محیط کرل طراحی شده و آماده کار بر روی دستگاه لیزر میباشد. در طرح خطوط مشکی خط ...

ادامه مطلب »

جا کلیدی طرح شماره ۲

جا کلیدی طرح شماره ۲ طرح فوق با فورمت وکتور ( سی دی آر / پی دی اف ) تقدیم گردیده ، در محیط کرل طراحی شده و آماده کار بر روی دستگاه لیزر میباشد. همراه فایل قابل دانلود فایل ...

ادامه مطلب »

جا کلیدی عروس !؟ طرح شماره ۳

جا کلیدی عروس !؟ طرح شماره ۳ طرح فوق با فورمت وکتور ( سی دی آر / پی دی اف ) تقدیم گردیده ، در محیط کرل طراحی شده و آماده کار بر روی دستگاه لیزر میباشد. همراه فایل قابل ...

ادامه مطلب »

قاب عکس طرح شماره ۱۰

قاب عکس طرح شماره ۱۰ طرح فوق با فورمت وکتور ( سی دی آر / پی دی اف ) تقدیم گردیده ، در محیط کرل طراحی شده و آماده کار بر روی دستگاه لیزر میباشد. همراه فایل قابل دانلود فایل ...

ادامه مطلب »

قاب عکس کودک طرح شماره ۱۲

قاب عکس کودک طرح شماره ۱۲ طرح فوق با فورمت وکتور ( سی دی آر / پی دی اف ) تقدیم گردیده ، در محیط کرل طراحی شده و آماده کار بر روی دستگاه لیزر میباشد. همراه فایل قابل دانلود ...

ادامه مطلب »
زناشویی