نمونه سوالات استخدامی

آرشیو روزانه: مرداد ۴, ۱۳۹۷

دانلود پاورپوینت خاصیت ضرب پایه سوم دبستان

دانلود پاورپوینت خاصیت ضرب پایه سوم دبستان عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت خاصیت ضرب پایه سوم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: ۱۱ منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ...

ادامه مطلب »

دانلود پاورپوینت تقسیم ریاضی پایه سوم دبستان

دانلود پاورپوینت تقسیم ریاضی پایه سوم دبستان عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت تقسیم ریاضی پایه سوم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: ۹ منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ...

ادامه مطلب »

دانلود پاورپوینت کامل فصل چهارم ضرب و تقسیم ریاضی پایه سوم دبستان

دانلود پاورپوینت کامل فصل چهارم ضرب و تقسیم ریاضی پایه سوم دبستان عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت کامل فصل چهارم ضرب و تقسیم ریاضی پایه سوم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید کل فایلها: ۴۹ شامل فایلهای دانلود پاورپوینت ...

ادامه مطلب »

دانلود پاورپوینت خط، نیم خط و پاره خط ریاضی پایه سوم دبستان

دانلود پاورپوینت خط، نیم خط و پاره خط ریاضی پایه سوم دبستان عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت خط، نیم خط و پاره خط ریاضی پایه سوم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: ۹ منطبق با مطالب و رئوس کتاب ...

ادامه مطلب »

دانلود پاورپوینت محیط ریاضی پایه سوم دبستان

دانلود پاورپوینت محیط ریاضی پایه سوم دبستان عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت محیط ریاضی پایه سوم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: ۸ منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ...

ادامه مطلب »

دانلود پاورپوینت اندازه سطح ریاضی پایه سوم دبستان

دانلود پاورپوینت اندازه سطح ریاضی پایه سوم دبستان عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت اندازه سطح ریاضی پایه سوم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: ۷ منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به ...

ادامه مطلب »

دانلود پاورپوینت کامل فصل پنجم مساحت و محیط ریاضی پایه سوم دبستان

دانلود پاورپوینت کامل فصل پنجم مساحت و محیط ریاضی پایه سوم دبستان عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت کامل فصل پنجم مساحت و محیط ریاضی پایه سوم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید کل فایلها: ۳۱ شامل فایلهای دانلود پاورپوینت ...

ادامه مطلب »

دانلود پاورپوینت مقایسه عددها ریاضی پایه سوم دبستان

دانلود پاورپوینت مقایسه عددها ریاضی پایه سوم دبستان عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت مقایسه عددها ریاضی پایه سوم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: ۷ منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به ...

ادامه مطلب »

دانلود پاورپوینت جمع در جدول ارزش مکانی ریاضی پایه سوم دبستان

دانلود پاورپوینت جمع در جدول ارزش مکانی ریاضی پایه سوم دبستان عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت جمع در جدول ارزش مکانی ریاضی پایه سوم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: ۷ منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با ...

ادامه مطلب »

دانلود پاورپوینت تفریق در جدول ارزش مکانی پایه سوم دبستان

دانلود پاورپوینت تفریق در جدول ارزش مکانی پایه سوم دبستان عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت تفریق در جدول ارزش مکانی پایه سوم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: ۵ منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر ...

ادامه مطلب »
زناشویی