خانه / 2021 (برگه 1593)

آرشیو سالیانه: 2021

پرسش مهر 98-99 آیا محیط مدرسه یک محیط دلپذیر، شاد ، دلخواه و پرنشاط برای شما هست؟

پرسش مهر 98-99 آیا محیط مدرسه یک محیط دلپذیر، شاد ، دلخواه و پرنشاط برای شما هست؟ چکیده فضای شاد و مفرح در یادگیری و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان موثر است و انرژی آنان رادو چندان می سازد. نشاط و ...

ادامه مطلب »