آرشیو روزانه: 2021-01-03

فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1399 تحت نرم افزار اکسل

فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1399 تحت نرم افزار اکسل این برنامه برای تهیه برآورد اجرای کار بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1399 و تحت نرم افزار اکسل تهیه شده و شامل بیست فصل به انضمام ...

ادامه مطلب »

فهرست بهای ساخت و ترمیم قنات سال 1399 تحت نرم افزار اکسل

فهرست بهای ساخت و ترمیم قنات سال 1399 تحت نرم افزار اکسل این برنامه برای تهیه برآورد اجرای کار بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 1399 و تحت نرم افزار اکسل تهیه شده و شامل دوازده فصل به انضمام ردیف های ...

ادامه مطلب »

تلویزیون Sharp LC-40LE355M

تلویزیون Sharp LC-40LE355M فایل فلش تلویزیون Sharp LC-40LE355M جهت استفاده تعمیر کاران عزیز.100 درصد سالم … دریافت فایل دانلود بهترین فایل ها در آزداک (مقاله، کتاب، پژوهش)

ادامه مطلب »

نقشه های اتوکد تاسیسات برق منطبق با مبحث 13 مقررات ملی ساختمان

نقشه های اتوکد تاسیسات برق منطبق با مبحث 13 مقررات ملی ساختمان فایل ها حاوی نقشه های اتوکد تاسیسات برق منطبق با مبحث 13 مقررات ملی ساختمان هستند و شامل نقشه های : ارتینگ، باندینگ، حمام سونا و … هستند. توضیحات ...

ادامه مطلب »

تلویزیون LG – 32LN549C

تلویزیون LG – 32LN549C فایل فلش تلویزیون LG – 32LN549C جهت استفاده تعمیر کاران عزیز.100 درصد سالم … دریافت فایل دانلود بهترین فایل ها در آزداک (مقاله، کتاب، پژوهش)

ادامه مطلب »

تلویزیون LG – 32LE5500

تلویزیون LG – 32LE5500 فایل فلش تلویزیون LG – 32LE5500 جهت استفاده تعمیر کاران عزیز.100 درصد سالم … دریافت فایل دانلود بهترین فایل ها در آزداک (مقاله، کتاب، پژوهش)

ادامه مطلب »

تلویزیون LG – 22LH20R

تلویزیون LG – 22LH20R فایل فلش تلویزیون LG – 22LH20R جهت استفاده تعمیر کاران عزیز.100 درصد سالم … دریافت فایل دانلود بهترین فایل ها در آزداک (مقاله، کتاب، پژوهش)

ادامه مطلب »

تلویزیون LG – 32CS560

تلویزیون LG – 32CS560 با سلامفایل فلش تلویزیون LG – 32CS560 جهت استفاده تعمیر کاران عزیز.100 درصد سالم … دریافت فایل دانلود بهترین فایل ها در آزداک (مقاله، کتاب، پژوهش)

ادامه مطلب »

فهرست بهای ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر سال 1399 تحت نرم افزار اکسل

فهرست بهای ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر سال 1399 تحت نرم افزار اکسل این برنامه برای تهیه برآورد اجرای کار بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر سال 1399 و تحت نرم ...

ادامه مطلب »

فهرست بهای نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1399 تحت نرم افزار اکسل

فهرست بهای نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1399 تحت نرم افزار اکسل این برنامه برای تهیه برآورد اجرای کار بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1399 و ...

ادامه مطلب »

فهرست بهای مرمت بناهای تاریخی سال 1399 تحت نرم افزار اکسل

فهرست بهای مرمت بناهای تاریخی سال 1399 تحت نرم افزار اکسل این برنامه برای تهیه برآورد اجرای کار بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 1399 و تحت نرم افزار اکسل تهیه شده و شامل دوازده فصل به انضمام ردیف های مربوط ...

ادامه مطلب »