خانه / 2021 / فوریه (برگه 32)

آرشیو ماهانه: فوریه 2021

وکتور گل گلی صورتی و سپید -کد 285

وکتور گل گلی صورتی و سپید -کد 285 مشخصات فایل نام فایل:وکتور گل گلی صورتی و سپید -کد 285 نوع فایل:وکتور،vector بزرگنمایی:6400% پسوند فایل فشرده:ZIP پسوند فایل اصلی:EPS نرم افزار های مورد نیاز:Adobe Illustrator برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر ...

ادامه مطلب »

وکتور گل گلی صورتی تیره و روشن -کد 284

وکتور گل گلی صورتی تیره و روشن -کد 284 مشخصات فایل نام فایل:وکتور گل گلی صورتی تیره و روشن -کد 284 نوع فایل:وکتور،vector بزرگنمایی:6400% پسوند فایل فشرده:ZIP پسوند فایل اصلی:EPS نرم افزار های مورد نیاز:Adobe Illustrator برای دیدن تصویر در ...

ادامه مطلب »

وکتور گل گلی صورتی و سیاه -کد 283

وکتور گل گلی صورتی و سیاه -کد 283 مشخصات فایل نام فایل:وکتور گل گلی صورتی و سیاه -کد 283 نوع فایل:وکتور،vector بزرگنمایی:6400% پسوند فایل فشرده:ZIP پسوند فایل اصلی:EPS نرم افزار های مورد نیاز:Adobe Illustrator برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر ...

ادامه مطلب »

وکتور کارت دعوت عروسی با زمینه تیره -کد 282

وکتور کارت دعوت عروسی با زمینه تیره -کد 282 مشخصات فایل نام فایل:وکتور کارت دعوت عروسی با زمینه تیره -کد 282 نوع فایل:وکتور،vector بزرگنمایی:6400% پسوند فایل فشرده:ZIP پسوند فایل اصلی:EPS نرم افزار های مورد نیاز:Adobe Illustrator برای دیدن تصویر در ...

ادامه مطلب »

وکتور کارت دعوت عروسی -کد 281

وکتور کارت دعوت عروسی -کد 281 مشخصات فایل نام فایل:وکتور کارت دعوت عروسی -کد 281 نوع فایل:وکتور،vector بزرگنمایی:6400% پسوند فایل فشرده:ZIP پسوند فایل اصلی:EPS نرم افزار های مورد نیاز:Adobe Illustrator برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید. ...

ادامه مطلب »

محاسبه حجم مولی گاز با معادله حالت ویریال (Virial EOS)

محاسبه حجم مولی گاز با معادله حالت ویریال (Virial EOS) در اين آموزش از معادله حالت ویریال (Virial EOS)  برای محاسبه حجم مولی گازها استفاده شده است. روش  حل تکرار است. برنامه متلب ( Matlab ) این محاسبات نیز در ...

ادامه مطلب »

وکتور گل گلی دسته گل قرمز و صورتی -کد 280

وکتور گل گلی دسته گل قرمز و صورتی -کد 280 مشخصات فایل نام فایل:وکتور گل گلی دسته گل قرمز و صورتی -کد 280 نوع فایل:وکتور،vector بزرگنمایی:6400% پسوند فایل فشرده:ZIP پسوند فایل اصلی:EPS نرم افزار های مورد نیاز:Adobe Illustrator برای دیدن ...

ادامه مطلب »

وکتور گل گلی صورتی -کد 279

وکتور گل گلی صورتی -کد 279 مشخصات فایل نام فایل:وکتور گل گلی صورتی -کد 279 نوع فایل:وکتور،vector بزرگنمایی:6400% پسوند فایل فشرده:ZIP پسوند فایل اصلی:EPS نرم افزار های مورد نیاز:Adobe Illustrator برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید. ...

ادامه مطلب »

وکتور گل گلی دسته گل بنفش و یاسی -کد 278

وکتور گل گلی دسته گل بنفش و یاسی -کد 278 مشخصات فایل نام فایل:وکتور گل گلی دسته گل بنفش و یاسی -کد 278 نوع فایل:وکتور،vector بزرگنمایی:6400% پسوند فایل فشرده:ZIP پسوند فایل اصلی:EPS نرم افزار های مورد نیاز:Adobe Illustrator برای دیدن ...

ادامه مطلب »

وکتور گل گلی بنفش و یاسی -کد 277

وکتور گل گلی بنفش و یاسی -کد 277 مشخصات فایل نام فایل:وکتور گل گلی بنفش و یاسی -کد 277 نوع فایل:وکتور،vector بزرگنمایی:6400% پسوند فایل فشرده:ZIP پسوند فایل اصلی:EPS نرم افزار های مورد نیاز:Adobe Illustrator برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر ...

ادامه مطلب »

وکتور گل گلی با طرح گل رز بنفش و یاسی -کد 276

وکتور گل گلی با طرح گل رز بنفش و یاسی -کد 276 مشخصات فایل نام فایل:وکتور گل گلی با طرح گل رز بنفش و یاسی -کد 276 نوع فایل:وکتور،vector بزرگنمایی:6400% پسوند فایل فشرده:ZIP پسوند فایل اصلی:EPS نرم افزار های مورد ...

ادامه مطلب »

وکتور کارت دعوت سه تیکه -کد 275

وکتور کارت دعوت سه تیکه -کد 275 مشخصات فایل نام فایل:وکتور کارت دعوت سه تیکه -کد 275 نوع فایل:وکتور،vector بزرگنمایی:6400% پسوند فایل فشرده:ZIP پسوند فایل اصلی:EPS نرم افزار های مورد نیاز:Adobe Illustrator برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی تصویر ...

ادامه مطلب »