خانه / آرشیو برچسب ها: دانلود فایل ریکاوری (twrp) (برگه 8)

آرشیو برچسب ها: دانلود فایل ریکاوری (twrp)

دانلود فایل ریکاوری (twrp) سامسونگ C5000 با اندروید 7 با لینک مستقیم

دانلود فایل ریکاوری (twrp) سامسونگ C5000 با اندروید 7 با لینک مستقیم موضوع: دانلود فایل ریکاوری (twrp) سامسونگ C5000 با اندروید 7 با لینک مستقیم     میتوانید فایل مورد نیاز این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید ...

ادامه مطلب »

دانلود فایل ریکاوری (twrp) سامسونگ C7000 با اندروید 7 با لینک مستقیم

دانلود فایل ریکاوری (twrp) سامسونگ C7000 با اندروید 7 با لینک مستقیم موضوع:   دانلود فایل ریکاوری (twrp)  سامسونگ C7000 با اندروید 7 با لینک مستقیم     میتوانید فایل مورد نیاز این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود ...

ادامه مطلب »

دانلود فایل ریکاوری (twrp) سامسونگ G318HZ با اندروید 4.4.4 با لینک مستقیم

دانلود فایل ریکاوری (twrp) سامسونگ G318HZ با اندروید 4.4.4 با لینک مستقیم موضوع: دانلود فایل ریکاوری (twrp)  سامسونگ G318HZ با اندروید 4.4.4 با لینک مستقیم     میتوانید فایل مورد نیاز این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید ...

ادامه مطلب »

دانلود فایل ریکاوری (twrp) سامسونگ Micromax A310 با اندروید 4.4.2 با لینک مستقیم

دانلود فایل ریکاوری (twrp) سامسونگ Micromax A310 با اندروید 4.4.2 با لینک مستقیم موضوع: دانلود فایل ریکاوری (twrp) سامسونگ Micromax A310  با اندروید 4.4.2 با لینک مستقیم     میتوانید فایل مورد نیاز این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم ...

ادامه مطلب »

دانلود فایل ریکاوری (twrp) سامسونگ I9205 با ندروید 4.4.2 با لینک مستقیم

دانلود فایل ریکاوری (twrp) سامسونگ I9205 با ندروید 4.4.2 با لینک مستقیم موضوع: دانلود فایل ریکاوری (twrp) سامسونگ I9205 با ندروید 4.4.2 با لینک مستقیم   میتوانید فایل مورد نیاز این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید با ...

ادامه مطلب »

دانلود فایل ریکاوری (twrp) سامسونگ I9200 با ندروید 4.4.2 با لینک مستقیم

دانلود فایل ریکاوری (twrp) سامسونگ I9200 با ندروید 4.4.2 با لینک مستقیم موضوع: دانلود فایل ریکاوری (twrp) سامسونگ I9200 بااندروید 4.4.2 با لینک مستقیم   میتوانید فایل مورد نیاز این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید با تشک ...

ادامه مطلب »

دانلود فایل ریکاوری (twrp) سامسونگ J530F با اندروید 7 با لینک مستقیم

دانلود فایل ریکاوری (twrp) سامسونگ J530F با اندروید 7 با لینک مستقیم موضوع: دانلود فایل ریکاوری (twrp) سامسونگ J530F با اندروید 7 با لینک مستقیم   میتوانید فایل مورد نیاز این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید با ...

ادامه مطلب »

دانلود فایل ریکاوری (twrp) سامسونگ J100H با اندروید 4.4.4 با لینک مستقیم

دانلود فایل ریکاوری (twrp) سامسونگ J100H با اندروید 4.4.4 با لینک مستقیم موضوع: دانلود فایل ریکاوری (twrp)  سامسونگ  J100H با اندروید 4.4.4 با لینک مستقیم     میتوانید فایل مورد نیاز این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید ...

ادامه مطلب »

دانلود فایل ریکاوری (twrp) سامسونگ a730f با ورژن 3.2.1.1 با اندروید 7 با لینک مستقیم

دانلود فایل ریکاوری (twrp) سامسونگ a730f با ورژن 3.2.1.1 با اندروید 7 با لینک مستقیم موضوع: دانلود فایل ریکاوری (twrp) سامسونگ a730f با ورژن 3.2.1.1 با اندروید 7 با لینک مستقیم   میتوانید فایل مورد نیاز این مدل گوشی را از ...

ادامه مطلب »

دانلود فایل ریکاوری (twrp) سامسونگ g615f با اندروید 7 با لینک مستقیم

دانلود فایل ریکاوری (twrp) سامسونگ g615f با اندروید 7 با لینک مستقیم موضوع: دانلود فایل ریکاوری (twrp) سامسونگ  g615f با اندروید 7 با لینک مستقیم     میتوانید فایل مورد نیاز این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید ...

ادامه مطلب »

دانلود فایل ریکاوری (twrp) گوشی LG Optimus L70 با اندروید 4.4.2 با لینک مستقیم

دانلود فایل ریکاوری (twrp) گوشی LG Optimus L70 با اندروید 4.4.2 با لینک مستقیم موضوع: دانلود فایل ریکاوری (twrp) گوشی LG Optimus L70 با اندروید 4.4.2 با لینک مستقیم   میتوانید فایل مورد نیاز این مدل گوشی را از طریق لینک ...

ادامه مطلب »

دانلود فایل ریکاوری (twrp) گوشی LG G6- h870با اندروید 7 با لینک مستقیم

دانلود فایل ریکاوری (twrp) گوشی LG G6- h870با اندروید 7 با لینک مستقیم موضوع: دانلود فایل ریکاوری (twrp)  گوشی LG G6- h870با اندروید 7 با لینک مستقیم   TWRP 3.2.1 09.03.2018_h870میتوانید فایل مورد نیاز این مدل گوشی را از طریق لینک ...

ادامه مطلب »