نمونه سوالات استخدامی
خانه / آرشیو برچسب: ریاضی هشتم

آرشیو برچسب: ریاضی هشتم

پاورپوینت فصل ششم ریاضی هشتم

پاورپوینت فصل ششم ریاضی هشتم   فهرست مطالب رابطه فیساغورس شکل های هم نهشت مثلث های هم نهشت هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۴۲ صفحه تنظیم و قابل ویرایش ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت فصل دوم ریاضی هشتم

پاورپوینت فصل دوم ریاضی هشتم   به اعدادی که عدد داده شده بر آنها بخش پذیر باشد شمارنده های (مقسوم علیه های) آن عدد گفته می شود.  به شمارنده هایی که در هر دو عدد مشترک باشد شمارنده های مشترک ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت فصل سوم ریاضی هشتم

پاورپوینت فصل سوم ریاضی هشتم   فهرست مطالب چند ضلعی ها و تقارن توازن و تعامد چهارضلعی ها زاویه های داخلی زاویه های خارجی   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۶۰ صفحه تنظیم و قابل ویرایش ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت فصل چهارم ریاضی هشتم

پاورپوینت فصل چهارم ریاضی هشتم   فهرست مطالب ساده کردن عبارت های جبری پیدا کردن یک مقدار عبارت جبری تجزیه عبارت های جبری معادله این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۴۲ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت فصل چهارم ریاضی هشتم

پاورپوینت فصل چهارم ریاضی هشتم   فهرست مطالب ساده کردن عبارت های جبری پیدا کردن یک مقدار عبارت جبری تجزیه عبارت های جبری معادله این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۴۲ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت فصل ششم ریاضی هشتم

پاورپوینت فصل ششم ریاضی هشتم   فهرست مطالب رابطه فیساغورس شکل های هم نهشت مثلث های هم نهشت هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۴۲ صفحه تنظیم و قابل ویرایش ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت فصل دوم ریاضی هشتم

پاورپوینت فصل دوم ریاضی هشتم   به اعدادی که عدد داده شده بر آنها بخش پذیر باشد شمارنده های (مقسوم علیه های) آن عدد گفته می شود.  به شمارنده هایی که در هر دو عدد مشترک باشد شمارنده های مشترک ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت فصل سوم ریاضی هشتم

پاورپوینت فصل سوم ریاضی هشتم   فهرست مطالب چند ضلعی ها و تقارن توازن و تعامد چهارضلعی ها زاویه های داخلی زاویه های خارجی   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۶۰ صفحه تنظیم و قابل ویرایش ...

ادامه مطلب »
زناشویی