برنامه نویسی ، سورس ، پروژه

برنامه ای بنویسید که در C++ مشخص کند مثلث معتبر است یا نه

برنامه ای بنویسید که در C++ مشخص کند مثلث معتبر است یا نه برنامه ای بنویسید که در C++ مشخص کند مثلث معتبر است یا نه پروژه تشخیص معتبر بودن مثلث در C++ به همراه فلوچارت برنامه   … دریافت فایل

ادامه مطلب »

برنامه ای بنویسید که مساحت یک شش ضلعی را در C++ بدست آورد

برنامه ای بنویسید که مساحت یک شش ضلعی را در C++ بدست آورد برنامه ای بنویسید که مساحت یک شش ضلعی را در C++ بدست آورد پروژه محاسبه مساحت یک شش ضلعی در C++ به همراه فلوچارت برنامه       … دریافت فایل

ادامه مطلب »

برنامه ای بنویسید که مساحت یک چند ضلعی را در C++ محاسبه کند

برنامه ای بنویسید که مساحت یک چند ضلعی را در C++ محاسبه کند برنامه ای بنویسید که  مساحت یک چند ضلعی را در C++ محاسبه کند پروژه محاسبه مساحت چند ضلعی در C++ به همراه فلوچارت برنامه   … دریافت فایل

ادامه مطلب »

برنامه ای بنویسید که فاصله بین دو نقطه از زمین را در C++ محاسبه کند

برنامه ای بنویسید که فاصله بین دو نقطه از زمین را در C++ محاسبه کند برنامه ای بنویسید که فاصله بین دو نقطه از زمین را در C++ محاسبه کند پروژه محاسبه فاصله بین دو نقطه از زمین در C++ متغیرهای ورودی : طول و عرض جغرافیایی هر دو نقطه به همراه فلوچارت برنامه   … دریافت فایل

ادامه مطلب »

برنامه ای بنویسید که رقم اول و آخر یک عدد را در C++ با هم تعویض کند

برنامه ای بنویسید که رقم اول و آخر یک عدد را در C++ با هم تعویض کند برنامه ای بنویسید که رقم اول و آخر یک عدد را در C++ با هم تعویض کند پروژه تعویض رقم اول با رقم آخر یک عدد در C++ به همراه فلوچارت برنامه     … دریافت فایل

ادامه مطلب »

برنامه ای بنویسید که کیلومتر در ساعت را به مایلز در ساعت در C++ تبدیل کند

برنامه ای بنویسید که کیلومتر در ساعت را به مایلز در ساعت در C++ تبدیل کند برنامه ای بنویسید که کیلومتر در ساعت را به مایلز در ساعت در C++ تبدیل کند پروژه تبدیل کیلومتر در ساعت به مایلز در ساعت در C++ به همراه فلوچارت برنامه   … دریافت فایل

ادامه مطلب »

برنامه ای بنویسید که زاویه سوم را مثلث را با استفاده از دو زاویه قبلیدر C++ محاسبه کند

برنامه ای بنویسید که زاویه سوم را مثلث را با استفاده از دو زاویه قبلیدر C++ محاسبه کند برنامه ای بنویسید که زاویه سوم را مثلث را با استفاده از دو زاویه قبلیدر C++ محاسبه کند پروژه وارد کردن دو زاویه مثلث و محاسبه زاویه سوم در C++ به همراه فلوچارت برنامه   … دریافت فایل

ادامه مطلب »

برنامه ای بنویسید که بهره ساده بانکی را در C++ محاسبه کند

برنامه ای بنویسید که بهره ساده بانکی را در C++ محاسبه کند برنامه ای بنویسید که بهره ساده بانکی را در C++ محاسبه کند کد محاسبه فرمول بهره ساده بانکی در C++ متغیرهای ورودی: سرمایه، نرخ بهره، زمان به همراه فلوچارت برنامه   … دریافت فایل

ادامه مطلب »
آموزش وردپرس | قالب وردپرس | افزونه وردپرس